top of page

Terugbetaling VAPH

Onze wegwijzer

Welke materialen worden terugbetaald?  Welke documenten heb je nodig als patiënt? En wat met de hernieuwingstermijnen?

Ontdek het hieronder

Terugbetaling VAPH

U kunt bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terecht voor financiële tegemoetkomingen voor bepaalde hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand.

 

Welke hulpmiddelen?

 

Refertelijst
 

In deze lijst zijn een aantal types van hulpmiddelen opgenomen die standaardaard in aanmerking komen voor een mogelijke terugbetaling. Hierin wordt ook het maximumbedrag vermeld van de terugbetaling. 

Daarnaast kan er ook een basiskost bij vermeld worden. Dit is de gemiddelde prijs van het standaardproduct voor gebruik door een persoon zonder handicap in dezelfde omstandigheden. 

Het is dan het restbedrag, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de basiskost, dat in aanmerking komt voor een tegemoetkoming via het refertebedrag.

 

Bijzondere bijstandscommissie
 

Daarnaast is het ook mogelijk om een hulpmiddel aan te vragen omwille van een specifieke of een uitzonderlijke zorgbehoefte. Hiervoor kan u een aanvraag indienen bij de bijzondere bijstandscommissie. (BBC)

Wanneer een bepaald hulpmiddel niet in de lijst voorkomt, kan er ook een aanvraag gedaan worden bij de bijzondere bijstandscommissie. 

 

Terugbetaling?

 

De meest veilige manier is om te wachten tot er een goedkeuring komt van het VAPH om het hulpmiddel aan te kopen. Zo ben je zeker dat er een terugbetaling zal volgen. 

In principe koopt de rechthebbende het hulpmiddel aan bij een leverancier en dient hij de factuur in bij het VAPH om een terugbetaling te bekomen. 

 

Er kan ook gewerkt worden met de derdebetalersregel. Hierbij geeft u de toestemming dat het VAPH rechtstreeks de factuur betaalt aan de leverancier. 

 

Een beslissing van het VAPH is 2 jaar geldig, daarna moet een nieuwe aanvraag ingediend worden. 

 

Ook kunt u, vooraleer u een goedkeuring ontvangen heeft, het hulpmiddel aankopen. Hierbij is het niet zeker of er een goedkeuring en dus een terugbetaling zal volgen. Indien er een goedkeuring is dan betaalt het VAPH het refertebedrag terug, zoniet dan wordt het een eigen aankoop zonder terugbetaling van het VAPH. 

Enkel in het geval van een eerste aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen kunt u uitzonderlijk hulpmiddelen of aanpassingen aankopen tot maximum één jaar voorafgaand aan uw aanvraag.

Voor tweede en volgende aanvragen voor hulpmiddelen en aanpassingen kan het VAPH facturen terugbetalen die maximaal teruggaan tot de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin een voor volledig verklaarde aanvraag ingediend werd.

 

Voor het indienen van de factuur om een terugbetaling te krijgen hebt u 1 jaar de tijd. 

 

Hoe aanvragen?

 

Procedure voor minderjarigen 
 

Bij een eerste aanvraag voor een hulpmiddel moet u zich wenden tot de intersectorale toegangspoort. 

U contacteert een multidisciplinair team erkent door het VAPH om het dossier op te maken. 

Voor minderjarigen die al erkend zijn in het VAPH mag de procedure voor meerderjarigen gevolgd worden. 

 

Procedure voor meerderjarigen
 

Deze procedure bestaat uit 2 stappen. De eerste stap is het invullen van het formulier “aanvraag voor ondersteuning”. Daarnaast moet u een multidisciplinair team opzoeken om een adviesrapport op te maken. 

Bij een tweede of volgende aanvraag van hulpmiddelen of aanpassingen kan u in bepaalde omstandigheden tegemoetkomingen aanvragen zonder dat hiervoor een adviesrapport van een multidisciplinair team nodig is.

Dit kan als u in het verleden al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of een aanpassing hebt goedgekeurd gekregen en u vraagt nu een zogeheten ‘eenvoudig’ hulpmiddel of aanpassing aan. De eenvoudige hulpmiddelen of aanpassingen zijn in de refertelijst aangeduid met een sterretje (*). Hiervoor is een adviesrapport dan ook niet nodig. 

 

Meer info kan u altijd vinden op de website van het VAPH 

bottom of page